Údržba systémů ATREA pro větrání bytů a domů – 2. díl

autor: | Zář 1, 2017 | Asociace radí, Větrání s rekuperací

Aktivní opatření proti zanášení vzduchovodů

 

Umístění sání čerstvého vzduchu do objektu

Nejlepším opatřením proti zanášení prachem, je již dopředu eliminovat výskyt prachu a polétavých částic v okolí sání z venkovního prostředí, jako je např. prach od přístupové komunikace a silnic, venkovní topeniště na vlastním i sousedním pozemku, komíny a kouřovody. V této souvislosti se nesmí opomenout ani na eliminaci odérů – tzn. neumísťovat poblíž ČOV a odvětrání kanalizace, skladování zahradních odpadů a odpadů obecně.
Samozřejmě né vždy je možné umístit nasávání zcela optimálně a je nutné zvolit kompromis (typicky pro byty v centru měst – omezené řešení).
Pokud víme, že se nevyhneme nasávání se zvýšenou prašností – lze už na vstupní otvor umístit hrubý předfiltr (G2/G3), a tím zvýšit odlučivost částic již na samém začátku potrubní trasy. Nasávací protidešťové žaluzie od fy ATREA standardně obsahují tahokovové síto proti hmyzu.

Pravidelná údržba filtračních tkanin, sání čerstvého vzduchu

Vzduch se po průchodu do objektu dostává přímo k rekuperační jednotce, ve které jsou jako první umístěny filtry, které prachové částice z větracího vzduchu odloučí (třídy G4, ev. F7). Tím ochraňujeme jak vnitřní části samotné rekuperační jednotky, tak i vzduchovod na ní napojen (přívodní potrubí po domě).
Filtrační schopnost je dána zejména pohltivostí (=čistotou filtru). Pro dlouhodobé účinné odlučování je nutné pravidelně měnit filtr po jeho životnosti. Jako základní výměnu uvádí firma ATREA životnost 2-3 měsíce. Podle lokality a míry znečistění venkovního vzduchu je možné interval přizpůsobit (např. Ostravsko – 1x za měsíc).
Interval výměny filtru si nemusí uživatelé nutně pamatovat. Rekuperační jednotky upozorní sami na výměnu filtrů. Na ovladačích se po uplynutí nastaveného intervalu jednoduše rozsvítí signalizace pro výměnu a svítí do té doby, dokud není výměna provedena. Na displejích se objevuje buď piktogram, nebo na manuálních ovladačích světelná dioda.

Přívodní potrubí tedy spolehlivě ochrání pravidelná výměna filtru, kterou si hlídá přímo rekuperační jednotka.

Prach ve vnitřním prostředí

Ač je to zdánlivě nesouvisející, ale čistota vzduchovodů přímo souvisí s čistotou v domácnosti. Rekuperace není vysavač – pokud vzduchotechnika bude nasávat z vnitřního prostředí vysoké koncentrace prachu, budou přímo úměrné zanášení potrubní sítě. Vzduchotechnika v rodinných domech a bytech je navrhována pro již fungující zabydlenou domácnost. Funkčně není myšlena proto, aby napomáhala při stavebních procesech (např. při výstavbě nebo odvlhčování stavby), které by měly za následek rapidní snížení životnosti rekuperační jednotky i vzduchovodů.

Vzduchotechnika by se měla začít provozovat až po ukončení dokončovacích prací na stavbě. Pokud jsou před spuštěním znečištěny rozvody nebo filtrační tkaniny, provede se výměna tkanin a hrubé očištění rozvodů ještě před prvním spuštěním.

Odsávání při stavební výrobě je zakázáno a v rozporu doporučení výrobce.

V 1. části věnované této problematice jsme se zaměříli na  Údržbu systémů ATREA obecně a následně ve 3. části se budeme věnovat Zásadám přímého čištění vzduchovodů.

Zaujalo Vás naše řešení? Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!


Mohlo by Vás zajímat!