Údržba systémů ATREA pro větrání bytů a domů – 3. díl

autor: | Zář 12, 2017 | Asociace radí, Větrání s rekuperací

 

Zásady přímého čištění vzduchovodů

1) Přívod čerstvého vzduchu po objektu (obývací pokoje, jídelny, ložnice, pracovny)

Tím, že vzduch do objektu již předčištěný (podrobnosti výše uvedené), jsou přívodní větve vzduchovodů v podstatě ochráněny. Z pozice přívodních větví se umístí přívody buď od podhledů/pod stropem (tím zcela vyloučíme zanášení). Přes vyústky proudí vzduch pouze do objektu (není možné obrátit směr proudění). Prach se do vzduchovodu nestane jak díky gravitaci tak i přetlaku ve vzduchovodu.

Nebo se přívody umístí do skladby podlahy (např. distribuce přes přívodní podlahové mřížky). Tento rozvod je hojně instalován a to díky minimálnímu prostoru pro instalaci (u novostaveb i rekonstrukcí). Do rozvodů se mohou dostávat hrubé částice prachu/hrubé nečistoty z domácnosti (spad ze shora vyústky). Díky tomu, že se jedná o přívodní větve, potrubí je přetlakové. Lehčí částice jsou při provozu vyfouknuty zpět do prostoru, těžší prach zůstane za mřížkou. Těchto nečistot se zbavujeme standardní cestou při běžném úklidu (vysavačem nebo hadrem).

Pokud se do rozvodu dostane něco neočekávatelného (do vyústky něco spadne) a je potřeba větší zásah, dodává fy ATREA do těchto rozvodů speciální čistící sady. Sada obsahuje mechanický kartáč a protahovací soupravu (na max. délka čištění 12 m). Tímto způsobem můžeme vzduchovod vyčistit od hrubých nečistot po celé jeho délce.

2) Sání odpadního vzduchu z objektu (koupelny, WC, kuchyně, šatny, komory)

Tyto trasy jsou vystaveny největší zátěži. Sama problematika se pak dá rozdělit na dva typy:

a) Běžné napojení

Tyto ventily nejsou sami o sobě přímo zasaženy. Pokud nasají prach, celý odpadní vzduchovod je podtlakový a částice jsou unášeny k rekuperační jednotce. Tam prach ulpí na odpadním filtru. Důležité pro tyto rozvody je, aby byl vnitřek rozvodu hladký (bez struktury nebo vrásnění – typické u flexi hadic). Pokud by byla hadice strukturovaná, částice by se zachytila a neunášela se dál k rekuperační jednotce. Pokud se prach vyskytne v odpadním vzduchovodu, podtlak v potrubí mu nedovolí návrat zpět do prostoru.

b) Napojení místností s vysokým výskytem znehodnocujících látek, které zanáší vzduchovody (např. domácí dílna, odsávání z kuchyně – přímé napojení)

Nejjednodušším možností, jak zabránit zanášení, je filtrace přímo na vyústce – zamezíme vstupu na začátku trasy (obdobně jako u sání čerstvého vzduchu z exteriéru). Z projekčního hlediska je nutné odkontrolovat tlakové ztráty těchto prvků, aby měla rekuperační jednotka dostatečnou kapacitu pro odsátí.

Pokud není filtr součástí vyústky, doporučujeme ihned za ventil umístit prvek s vysokou odlučivostí – např. filtrační box ATREA (typicky u instalací odsávání od digestoří).

3) Napojení exteriéru – sání a výfuk

Potrubní úseky jsou poměrně krátké. Pokud tedy dochází ke znečištění vzduchovodů, řeší se buď až filtrací v rekuperační jednotce (viz aktivní ochrana vzduchovodu) nebo při nutnosti revize se čistí od nasávacího průduchu na fasádě budovy.

Výfuk odpadního vzduchu: S výfukem dále nepracujeme, vzduch v potrubí je navíc opět po hrubé filtraci, takže je již předčištěn.

Sání čerstvého vzduchu: S ohledem na rozvod sání (pouze napojení z fasády, napojení přes zemní vzduchový registr, nebo přes delší úsek po domě) se stanoví revizní vstupy do potrubí (pokud jsou třeba). Čištění zemního vzduchového výměníku musí být vyřešeno ještě před samotnou realizací. Délky těchto rozvodů jsou okolo 20–25 m, doporučujeme proto provést výměník z potrubí k tomuto účelu určenému, které je zpravidla opatřeno antibakteriální vrstvou. Rovněž použít vstupní předfiltr a případně potrubní trasou při montáži protáhnout čistící drát, který se v budoucnu využije pro mechanické čistění.

V 1. části věnované této problematice jsme se zaměříli na  Údržbu systémů ATREA obecně a následně ve 2. části jsme se věnovali tématu Aktivní opatření proti zanášení vzduchovodů.

Zaujalo Vás naše řešení? Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!


Mohlo by Vás zajímat!