Změna struktury společnosti

autor: | Zář 2, 2018 | Novinky, Projektování a realizace

Rádi bychom Vás informovali, že společnost AV MEDIA, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 48108375, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10120 (dále i „Rozdělovaná společnost“), realizuje a k datu 1.9.2018 završí proces rozdělení Rozdělované společnosti odštěpením sloučením ve smyslu ustanovení § 1 odst. 2, § 243 odst. 1 písm. b) a násl., § 280 a násl. a § 290 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o přeměnách“).

Jedním z důvodů tohoto kroku je zvýšení schopnosti reagovat na potřeby našich zákazníků a efektivnější naplňování těchto potřeb našimi zaměstnanci.

Již 25 let AV MEDIA, a.s. poskytuje služby z oblasti pevných instalací a pronájmů audiovizuálního vybavení. Završením projektu rozdělení budeme tyto služby poskytovat i nadále, avšak prostřednictvím holdingové struktury Rozdělované a Nástupnických společností.

Realizaci pevných integračních AV řešení pro zákazníky z oblasti školství, veřejné správy, kultury a komerční sféry bude nadále zajišťovat společnost AV MEDIA, a.s. Služby spojené s pronájmem a dodávkou technologických řešení pro pořadatele konferencí, kongresů, show a podobných akcí budou od 1.9.2018 zajišťovány společností AV MEDIA EVENTS, a.s.

I po těchto změnách zůstávají všechny společnosti holdingu silnou a prosperující entitou, schopnou udržet si a do budoucna dále posilovat svou tržní sílu a postavení na českém i středoevropském trhu.

Více podrobností a úplné znění Oznámení na www.avmedia.cz/rozdeleni

Zaujalo Vás naše řešení? Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!


Mohlo by Vás zajímat!

Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“

Gratulujeme autorovi výstavy Labyrintem dějin českých zemí! Za výstavu Labyrintem dějin českých zemí získal autor výstavy, Ivo Plass, od ministra vnitra České republiky medaili "Za zásluhy o české archivnictví". Slavnostní ceremoniál proběhl 24.10. v prostorách Národního archivu. Výstavu si můžete...

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

V létě vyvrcholila realizace výzvy č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, tzv. „Nábytečku“. Cílem výzvy bylo zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol. Jednalo se o vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben nebo...

Formální a neformální skupiny lidí se společnými zájmy

Ačkoli lidé dělají po celý den mnoho činností, pokusili jsme se je rozdělit do devíti typů. Šest z nich dělají společně a tři samostatně. Zatímco v minulosti byla jakákoli skupinová aktivita považována za "spolupráci", nyní víme, že lidé spolupracují různými způsoby. V tomto příspěvku představíme...

Signal Festival 2018 se blíží!

24 uměleckých instalací v 8 městských částech na 3 hlavních festivalových trasách — v centru, na Vinohradech a nově i v Karlíně, tak ve zkratce bude vypadat letošní ročník SIGNAL festivalu, který proběhne 11. — 14. října 2018 v Praze. K letošnímu ročníku se pojí jak společné téma budoucích sta let...