Od spolupráce k spolutvoření nových nápadů

autor: | Říj 2, 2018 | Novinky, Projektování a realizace

Měnící se povaha práce nás nutí, abychom přemýšleli o všech možnostech, jak správně navrhnout pracovní prostory pro agilnější, flexibilnější a kreativnější týmy. Lidé potřebují plynule spolupracovat odkudkoli, z místa, které jim aktuálně nejlépe vyhovuje.

 

Aby se organizacím dařilo, potřebují objevit novou firemní kulturu založenou na pozitivních zkušenostech, která aktivně propojují všechny lidi a přitahují nové talenty. Je potřeba navrhnout pracovní prostory a vybrat správné komunikační technologie, které stimulují kreativní myšlení, podporují týmovou spolupráci a společné spolutvoření.

„Spolupráce vede k inovacím, pokud se jedná o správný druh spolupráce a je-li podporována správným způsobem.“

 

SPOLUPRÁCE JE KLÍČOVÁ

Znáte to: „Všichni říkají, chceme více a efektivněji spolupracovat.“

Co vlastně znamená spolupracovat? Co tím myslíme, když chceme mezi sebou spolupracovat? Pravdou je, že existuje spousta různých způsobů, jak spolupracovat. Máme tendenci myslet na spolupráci, jako na přenos znalostí. Ale když se zeptáte lidí, co pro ně znamená lépe spolupracovat, řekli by vám:

„My potřebujeme, aby lidé spolupracovali, aby spoluvytvářeli to, co by jako jednotlivci nikdy nevytvořili.“

Bohužel v určitých situacích někdy méně a někdy více spolupráci záměrně nevyhledáváme. Lidé mají totiž obavu z toho, že spolupráce se rovná ztrátě jejich času. Přitom přechod od spolupráce k SPOLUTVOŘENÍ je velkou příležitostí, jak si mezi sebou ve skupině říci:

„Jsme tady, abychom opravdu změnili důležité věci.“

SPOLUTVOŘIT A TVOŘIT

Spolutvoření je jedno ze základních způsobů lidského chování, bez kterého se dnes i v budoucnosti neobejdeme. U spolutvoření nejde o sdílení informací nebo znalostí, jde o opravdové lidské propojení hlubokých neotřelých kreativních nápadů v jeden komplexní celek.

Abychom mohli opravdu plnohodnotně spolutvořit, potřebujeme se setkávat s lidmi v prostoru, jehož cílem je usnadnit vzájemnou komunikaci, umožnit jednoduše sdílet digitální obsah a podpořit tok myšlenek např. v Huddle room, Collaboration room, Meeting room, Boardroom, Videoconference room.

Vznikají však i takové situace, kdy potřebujeme nerušeně tvořit a hluboce pracovat v klidném prostoru např. Focus room nebo vykonávat kognitivně nenáročné úkony tzv. mělkou práci v open office či odpočinkových a relaxačních zónách.

Přerušováním času mezi spolutvořením ve skupině a samostatnou „hlubokou a mělkou prací“ si rozšiřujeme kontext a zesilujeme vlastní neotřelé nápady. Z výše popsaného plyne, že je vhodné vše rovnoměrně rozložit v čase, abychom dosáhli nejvyšší míry kreativního myšlení.

Říká se, že spolupracující týmy mají více nápadů než ti, kteří pracují samostatně. Výzkumy však naznačují, že k originálním nápadům často přicházíme v okamžiku, kdy pracujeme samostatně. Co je tedy lepší? Obě možnosti jsou správné. Nejlépe přicházíme s nápady v prostoru, který podporuje jak skupinovou spolupráci i samostatnou práci.

SPOLUTVOŘENÍ je zaměřeno na AKTIVNÍ ZAPOJENÍ všech zúčastněných stran do návrhu nových služeb, produktů, obchodních strategií, firemních procesů… Spolutvořením vytváříme budoucnost organizace, místo toho, abychom se řídili velením „shora dolů“.

Existuje několik důvodů, proč se spolutvoření stává důležitou strategií pro změnu. Jaké jsou výhody spolutvoření? Spolutvořením:

  • zapojíte různé typy lidi s odlišnými dovednostmi a znalostmi,
  • přicházíte s neotřelými nápady,
  • oslovíte celou komunitu lidí a využijete jejich silných stránek,
  • definujete základy pro agilnější, flexibilnější a kreativnější firemní prostředí.

 

Proč tedy spolutvoření nezkusit? Na spolutvoření je potřeba se dobře připravit. Říkat, že SPOLUTVOŘÍTE nestačí: ve skutečnosti neměníte nic a znovu jen velíte „shora dolů“. Spolutvoření musí vytvářet hodnotu pro všechny zainteresované strany/lidi.

FIREMNÍ PROSTORY A TECHNOLOGIE

Zásadní otázkou je, zdali považujeme firemní prostor a technologie jako nástroj pro dosažení obchodních výsledků. Většinou na tuto otázku odpovíme „ano“. Pokud řekneme, že „ano“, pak se musíme zaměřit na to, jaký druh chování lidí je potřeba povzbudit a jaký je potřeba potlačit. Touto otázkou poodhalíme skutečnou firemní kulturu. Pokud někdo odpoví, že věří v hierarchií, kontrolu a dohled, pak je to špatně. Většinou se setkáme s odpovědí, že angažovanost, transparentnost, sebeřízení a motivace jsou věci, které je nutné posilovat.

Při návrhu pracovních prostor je dobré myslet nejen na pozitivní chování, ale i na pocity sociálního bezpečí, kolegialitu, intimitu, uspořádání fyzického prostoru, smysluplného výběru technologií, které musejí vycházet z přání a představ zaměstnanců.

PŘÍKLAD

Podívejme se na místnost s dvaceti židlemi, kde je během probíhající prezentace jen deset fyzicky přítomných lidí z toho osm se dívá do svého mobilního zařízení a notebooku. Toto je přesně nežádoucí chování a špatně navržený prostor.

Firemní prostory se přizpůsobují konkrétní kultuře a byznys strategiím. Komunikační technologie se zaměřují na to, aby nenarušily lidské vztahy, povzbudily spolutvoření, představivost a v neposlední řadě rovnoměrně zapojily lidské mozky.

 

PROSTORY PRO SPOLUTVOŘENÍ

  1. Stimulují vizuální myšlení.
  2. Zajišťují bezpečný prostor pro kreativitu.
  3. Zapojují všechny účastníky i ty vzdálené.
  4. Umožňují spolupracovat i ve stoje.
  5. Usnadňují sdílení digitálního obsahu ze všech zařízení.
  6. Podporují tvořivost ve skupině i samostatně.

Zaujalo Vás naše řešení? Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!


Mohlo by Vás zajímat!

Medaile „Za zásluhy o české archivnictví“

Gratulujeme autorovi výstavy Labyrintem dějin českých zemí! Za výstavu Labyrintem dějin českých zemí získal autor výstavy, Ivo Plass, od ministra vnitra České republiky medaili "Za zásluhy o české archivnictví". Slavnostní ceremoniál proběhl 24.10. v prostorách Národního archivu. Výstavu si můžete...

Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

V létě vyvrcholila realizace výzvy č. 02_17_044 - Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ, tzv. „Nábytečku“. Cílem výzvy bylo zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení vysokých škol. Jednalo se o vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben nebo...

Formální a neformální skupiny lidí se společnými zájmy

Ačkoli lidé dělají po celý den mnoho činností, pokusili jsme se je rozdělit do devíti typů. Šest z nich dělají společně a tři samostatně. Zatímco v minulosti byla jakákoli skupinová aktivita považována za "spolupráci", nyní víme, že lidé spolupracují různými způsoby. V tomto příspěvku představíme...

Signal Festival 2018 se blíží!

24 uměleckých instalací v 8 městských částech na 3 hlavních festivalových trasách — v centru, na Vinohradech a nově i v Karlíně, tak ve zkratce bude vypadat letošní ročník SIGNAL festivalu, který proběhne 11. — 14. října 2018 v Praze. K letošnímu ročníku se pojí jak společné téma budoucích sta let...

Kino Český ráj v Jičíně prošlo rekonstrukcí

Projekt rekonstruovaného kina skloubil historii s moderními technologiemi Biograf Český ráj prošel rekonstrukcí, která trvala cca 16 měsíců. Rekonstrukce vrátila budově původní vzhled z 20. let minulého století, ale uvnitř je sál vybaven nejmodernější technologií. V kině jsme nainstalovali zvukový...