Ochrana motorů na více způsobů

autor: | Pro 1, 2018 | Novinky, Řešení pro chytré bydlení

Investicí do přídavných ochran strojů zejména pak motorů (hlídání jejich přetížení, či odlehčení, přehřívání vinutí, přetížení nadproudem, nebo nebezpečným podlimitním napětím), můžeme v poměrně velmi nízkých nákladech za ochranná zařízení eliminovat případné vysoké ztráty vzniklé jejich poškozením či úplným zničením . Podceňování rizik po připojení do napájecí sítě a také vlivu obsluhy spojené s provozováním těchto zařízení se ve většině případů nevyplácí.

 

Zejména u dnešních motorů, kdy jsou již často do vinutí osazovány také PTC termistory, sloužící k rychlému vyhodnocení aktuální teploty v motoru, je velmi výhodné používat termistorová relé jako TER-7 apd. Relé pak kontrolují teplotu vinutí prostřednictvím zabudovaného PTC. Odpor takového čidla vně motoru se ve studeném stavu pohybuje do 1,5kΩ. Při nárůstu teploty se jeho odpor prudce zvyšuje a při překročení hranice 3,3kΩ kontakt výstupního relé vypne (většinou stykač ovládající) motor. TER-7 má například hlídání poruchy čidla, která kontroluje přerušení a odpojení čidla. Dalším bezpečnostním prvkem je funkce PAMĚŤ. Ta při překročení teploty (a vypnutí výstupu) ponechává výstup v chybovém stavu až do zásahu obsluhy. Obsluha má samozřejmě k dispozici při vzniku takového stavu tlačítko reset.

Hlídání přehřívání vinutí pomocí termistorů patří sice mezi velmi efektivní ochrany, ale vlivem teplotní závislosti zde dochází k určitým zpožděním vyhodnocení. Tuto ochranu je vhodné doplňovat například o hlídače výpadku fází, či případně hlídání přerušení pracovního vodiče. Pokud je požadováno hlídání podpětí, či sledu fází, nebo asymetrie, je žádoucím instalovat multi-monitorovací zařízení, zmiňme například HRN-43, (porovnání mezi-fázového napětí), nebo jeho variantu HRN-43N (principem pracující na porovnávání jednotlivých fází vůči pracovnímu vodiči „N“, kde sleduje tedy i jeho přerušení.

Zajímavou oblastí jsou dále ochrany pracující na vyhodnocení aktuálního účiníku cos (fí).
Monitorování odlehčení, či naopak přetížení (motory, čerpadla aj.), kdy při nadměrné zatěži může vzniknout stav, kdy do zařízení je sice dodávána energie, ta ovšem nestačí například provozu rotačních strojů, a vinutí je namáháno nadměrně, nad stavenou mez, což může vést až k zastavení stroje, či spálení motoru.

U čerpadel je stav pro změnu opačný. Pokud běží čerpadlo naprázdno,a není dostatečně zatíženo a chlazeno, může dojít vlivem jeho nepřiměřených otáček k poškození. Čerpadla vybavována plovoucí sondou tak nemusí v případě jejího zaseknutí vypnout, proto je dobré jistit jeho funkci právě podobným zařízením. K tomuto účelu je možné využít hlídač účiníku COS-1.
Přístroj má při zapnutí takzvaný čas pro eliminaci chybového stavu (rozběh motoru), který je signalizován blikající žlutou LED, po tuto dobu jsou výstupy trvale sepnuty. A v případě, že je odpojena zátěž, tato LED svítí a opět jsou obě relé sepnuta. V případě, že je (Cos-φ-max) nebo (Cos- φ -min) rozepne patřičný výstup pro horní, či spodní úroveň.

Zaleží tedy skutečně na požadované ochraně konkrétních strojů. V závislosti na dané aplikaci můžeme vytipovat i další monitorovací a odpínací zařízení. Bez instalace ochranných prvků vzniká nemalé riziko, mysleli jsme někdy na to, jak velké?

Zaujalo Vás naše řešení? Chcete se dozvědět více? Kontaktujte nás!


Mohlo by Vás zajímat!

Ať žije „král“ dotykových ovladačů

Díky těmto ovladačům, které zapadnou do vašeho interiéru, bude vždy radost cokoliv ovládat ve svém domě. Velkou výhodou je možnost vygravírovat si na dotykové ovladače GSB3 jakékoliv ikonky, které vám usnadní ovládání vaší domácnosti. Oproti standardním tlačítkům/vypínačům je úspora místa,...

Regulace vytápění pod kontrolou

Během dne využíváte různé místnosti. Některé navštěvujete častěji, některé méně. Mnoho lidí preferuje různou výši teploty v jednotlivých místnostech. Jinou teplotu potřebujete ráno v kuchyni, jinou odpoledne v obývacím pokoji a jinou v ložnici ke spánku. Jak ale správně vytápět dům, abychom...

O iNELS Air

iNELS Air je reakcí na dynamicky se rozvíjející sítě pro IoT (Internet of Things). Kategorii bezdrátových komunikačních technologií určených k IoT popisuje Low Power Wide Area (LPWA). Tato technologie je navržena tak, aby zajišťovala celoplošné pokrytí i uvnitř budov, byla energeticky nenáročná...