SMART BUILDING | 12.9.2018 PRAHA
HLAVNÍ STRÁNKAREGISTRACE

Tomáš Andrejsek je Managing partnerem ve společnosti ELAN Interior, která se zabývá interiérovým designem kanceláří a jejich vybavením nábytkem. V oblasti stavebnictví a designu interiérů se pohybuje od roku 1998, podařilo se mu vybudovat a téměř 10 let vést české a slovenské zastoupení firmy Kaldewei. Od roku 2011 řídí se svým kolegou české zastoupení Elan Interior. V Radě CZGBC se věnuje především vnitřnímu prostředí budov.

1.blok: Šetrné budovy a trendy budoucího vývoje

Tomáš Andrejsek

předseda představenstva České rady pro šetrné budovy / managing partner Elan Interior

Budování a podpora šetrných budov reprezentuje jednu z mnoha příležitostí podpory udržitelného rozvoje. Šetrná budova je taková, která ve svém návrhu, stavbě nebo provozu snižuje nebo odstraňuje negativní dopady a může mít pozitivní dopad na naše klima a přírodní prostředí. Šetrné stavby uchovávají cenné přírodní zdroje a zlepšují kvalitu našeho života. Tyto všechny atributy jsou nedílnou součástí konceptu Smart Cities.

Existuje celá řada funkcí, díky nimž je budova šetrná a které se smart buildings  přímo dotýkají

  • Efektivní využití energie, vody a dalších zdrojů
  • Kvalita vnitřního prostředí (příklad zdravá škola)
  • Zohlednění životního prostředí i kvality života obyvatelů při návrhu, konstrukci a provozu
  • Využití proptechu