SMART SPACE & LIVING

Zpět na ÚVODNÍ STRÁNKU

 PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

1. ÚČASTNÍK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Soutěžící
– fyzická osoba, která má magisterský titul v architektuře nebo Architektonický inženýr nebo rovnocenný titul nebo výkon povolání – Architekt (v případě designu předloženého týmem se vztahuje na zástupce tohoto týmu).
– student, pod záštitou architektonického inženýra

 

2. PŘEDMĚT SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

Úkolem je vytvořit projekt chytrého bydlení nebo chytrých prostor u nových či stávajících nemovitostí. Chytré bydlení v kontextu této soutěžní přehlídky představuje nemovitost/objekt, který je kompletně nebo částečně vybaven technologiemi, jež jsou integrovány do jednoho nadřazeného systému inteligentní elektroinstalace.

 

3. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

I. kategorie:  Chytré bydlení (domy, byty, vily, bydlení)
II. kategorie:  Chytré prostory (ostatní prostory mimo chytré bydlení a chytré budovy, komplexy budov)

 

4. KRITERIA

Projekt musí splňovat následující kritéria:

a) využití co nejvíce, avšak nejméně 5ti různorodých technologií členů ACHB

 • řízené větrání, rekuperace
 • stínící technika
 • audio-video zařízení
 • řízení osvětlení (spínání/stmívání světel, světelné scény, regulace světel v závislostech)
 • regulace teploty (řízení teplovodních, elektrických aj. zdrojů vytápění, cirkulace TUV)
 • zabezpečení objektu (EZS prvky, kamery, simulace přítomnosti)
 • přístup (dveřní komunikátory, vjezdová brána, garážová vrata)
 • domácí spotřebiče (pračka, sušička, kuchyňské spotřebiče, další el. spotřebiče)
 • bazénové technologie, zavlažování

b) Všechny či alespoň 80% technologií musí být propojeno v jednom nadřazeném řídícím systému inteligentní elektroinstalace
c) Stavba musí být navržena tak, aby její realizace byla možná s využitím dostupných technologií
d) Vztahuje se na projekt v realizaci, nebo který bude v blízké době realizován
e) Musí splňovat předepsaný formát a rozsah v požadavcích

 

5. HODNOCENÍ

 • Inovativnost, důmyslnost kombinace architektury a technologií, nová řešení
 • Komplexnost a míra využití integrovaných technologií
 • Architektonické řešení, vizuální stránka, proveditelnost

 

6. HODNOTÍCÍ KOMISE

Vyhlašovatel soutěže:
Jiří Konečný
, předseda ACHB
David Jakubec, zástupce ACHB.

Nezávislá komise:
Arch. Adam Rujbr, Adam Rujbr Architects, s.r.o.
Ing. Jan Beneš, petit atelier, s.r.o.

 

7. CENY ODBORNÉ POROTY

Kategorie I. Chytré bydlení

1. cena: 
Kč 30 000 & voucher na prvky systému iNELS v hodnotě 30 000,-

+ Benefit „Smart Living Inspiration“ (zviditelnění autora a prezentace projektu v rámci akcí a promo aktivit ACHB)

2. cena:
Kč 15 000 & voucher AV MEDIA s 15% zvýhodněním ceny projektu
+ Benefit „Smart Living Inspiration“ (zviditelnění autora a prezentace projektu v rámci akcí a promo aktivit ACHB)

 

Kategorie II. Chytré prostory

1. cena:
Kč 30 000,-  &  produktová sada 2N v hodnotě 43 000,-  (Audio/Video interkom 2N Helios IP Verso a 2N Indoor Touch)
+ Benefit „Smart Space Inspiration“ (zviditelnění autora a prezentace projektu v rámci akcí a promo aktivit ACHB)

2. cena:
Kč 15 000 & voucher na zařízení ATREA v hodnotě 20 000,-
+ Benefit „Smart Space Inspiration“
(zviditelnění autora a prezentace projektu v rámci akcí a promo aktivit ACHB)

 

Cena pro veřejnost

Voucher v hodnotě Kč 20 000 na produkty SOMFY
Voucher v hodnotě Kč 5 000 na ubytování v hi-tech apartmánu Living Showroom

 

10. POŽADAVKY K PŘIHLÁŠENÍ

 • Úplné a správné přihlášení do soutěžní přehlídky na stránkách www.achb.cz/soutez/prihlaska2017/
  Do soutěžní přehlídky se můžete přihlásit se můžete na začátku, v průběhu nebo nejpozději do 31. října 2017. Přihlášení představuje sdělení základních a předběžných informací o vašem připravovaném soutěžním projektu (nevyžaduje tedy okamžité doložení zpracovaného soutěžního projektu s dokumentací). Na základě přihlášení obdržíte e-mailem formuláře přihláškové dokumentace, které je třeba spolu se zpracovaným projektem dodat nejpozději do 30. listopadu 2017. 
 • Při správném přihlášení do soutěžní přehlídky obdržíte e-mailem 10ti místné individuální číslo, které uvedete v přihláškové dokumentaci soutěžního projektu.
 • Formuláře přihláškové dokumentace jsou ke stažení zde:
  Přihlášková dokumentace – PDF
  Přihlášková dokumentace – DOCX)
 • Požadované dokumenty musí být uloženy v jedné složce ve formátu zip. a odeslány na e-mai: achb@achb.cz nebo zaslány na USB disku na adresu:  Asociace chytrého bydlení, Palackého 493, 769 01 Holešov – Všetuly; nad adresu uveďte Název soutěže: „Smart Space & Living“ do 30. listopadu 2017.
  • Název hlavní složky: 10ti místné individuální číslo, které obdržíte při registraci a název projektu,
  • Ukázka příloh přihláškové dokumentace:
   Hlavní složka a podsložky:
   „1234567891_RDHolešov.zip“

   • „1234567891_charakteristika.pdf“
   • „1234567891_vykresova-dok.zip“
   • „1234567891_vizualizace.zip“
   • „1234567891_technicka-dok.zip“
 • Souhlas s Prohlášením přihlašovatele, který soutěžící potvrdí při registraci.
 • Formát návrhu musí být min A3, rozlišení 300 dpi, velikost do 200 MB. max.
 • V případě projektu ke stávajícímu objektu – jsou požadovány fotografie stávajícího stavu, min. 4 ks fotografií (z různých pohledů)
 • Návrhy by měly být vytvořeny v jednom z následujících formátů: pdf, jpg nebo tif.
 • Počet listů: minimálně 3 listy, maximálně 20 listů (číslování, např. pro tři listy: 1/3 a 2/3)
 • Na každém listu musí být uvedeno: Název soutěže, název projektu, individuální 10ti místné číslo přidělené při registraci

 

11. SOUHLAS ÚČASTNÍKA

Přihlášením projektu soutěžící souhlasí s jeho zveřejněním. Přihlášené projekty postupující do hlasování veřejnosti budou prezentovány na www.achb.cz. Účastník souhlasí s využitím snímků a údajů sdružením ACHB a jeho členy pro marketingové a informační účely. Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů sdružením Asociace chytrého bydlení.

 

12. HARMONOGRAM SOUTĚŽE

1. června 2017 – ZAHÁJENÍ soutěžní přehlídky
1. června – 31. října 2017 – BEZPLATNÉ PŘIHLÁŠENÍ (registrace bez přihláškové dokumentace)
30. listopadu 2017 – UZÁVĚRKA přihláškové dokumentace
Prosinec 2017 – VÝBĚR FINALISTŮ odbornou porotou
Leden 2018 – HLASOVÁNÍ veřejnosti
Únor 2018 – VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ soutěžní přehlídky

VYHLAŠOVATEL

Asociace chytrého bydlení,
nezávislé sdružení odborníků a firem, jejichž cílem je osvěta inteligentních budov a moderních technologií.
Manažer soutěže – kontakt:  info@achb.cz, +420 608 426 858